14 Gennaio 2024 – Turbigo, Fiume Ticino e Ponte Tibetano